Извършваме доставка в цяла Европа от Италия

Пратките се управляват директно от Продавачите/доставчиците, свързани с MyStore016, със собствени свързани куриери.

  • Ако нов продавач няма куриер, MyStore016 прави достъпен портала DVA Express Italia за пратки до Италия и еврозоната, с включен ДДС каталожни цени, предназначени за нашите филиали.
  • Активирането към услугата става в момента на регистрация на партньорства
  • Вижте условията и плащането на услугата за доставка на DVA EXPRESS ITALIA

  • В таблицата по-долу, куриерското споразумение до платформата, обслужваните площи и разходите.

СЪБИРАМЕ И ДОСТАВКАМЕ ВСИЧКИ ИТАЛИЯ С ...

download_1.png

Стандарт за доставка 48/72 часа Италия / Италия

ОБСЛУЖВАНЕот Кг.до Кг.Цена
Стандартно025,85
Стандартно256,96
Стандартно5108,65
Стандартно10209,80
Стандартно203012,10
Стандартно305017,50
палет505021,00
палет5010048,00

над 0,53 евро х кг.


Доставка Европа 72/96 часа Италия → зона 1

Австрия - Белгия - Франция - Германия - Люксембург - Холандия

ОБСЛУЖВАНЕот Кг.до Кг.Цена
ПЛОЩ 10218,55
ПЛОЩ 12521,25
ПЛОЩ 151024,90
ПЛОЩ 1103029,70

Доставка Европа 72/96 часа Италия → зона 2

Обединеното кралство

ОБСЛУЖВАНЕот Кг.до Кг.Цена
ПЛОЩ 203029,70

Доставка Европа 72/96 часа Италия → зона 3

Хърватия - Дания - Финландия - Гърция - Ирландия - Португалия - Испания - Швеция

ОБСЛУЖВАНЕот Кг.до Кг.Цена
ПЛОЩ 30221,72
ПЛОЩ 32527,40
ПЛОЩ 353029,70

Доставка Европа 72/96 часа Италия → зона 4

България - Естония - Латвия - Литва - Полша - Чехия - Румъния - Словакия - Словения - Унгария

SОБСЛУЖВАНЕот Кг.до Кг.Цена
ПЛОЩ 40226,00
ПЛОЩ 423029,70

Доставка Европа 72/96 часа Италия → зона 5

Швейцария - Норвегия

SОБСЛУЖВАНЕот Кг.до Кг.Цена
ПЛОЩ 503029,70

Съотношение тегло / обем

Умножението на трите страни, разделено на 5000