ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА

K.G.A. Интернешънъл ООД (ARL)
Седалище: Via Pere Toshev 2 / a - 2800 Сандански - Благоевград (България) - ДДС номер BG204465696.

В рамките на домейна https://www.mystore016.com той извършва онлайн продажби на продукти, публикувани и доставени от Продавачи / доставчици, които чрез регистрация и приемане на споразумение за използване и покупка / продажба с Управителя на Платформа, те са активирали самостоятелно управляван и персонализиран електронен магазин в платформата.

Формулата за продажби, възприета от платформата Marketplace, е Dropshipping.

КАКВО Е ПАЗАРЪК?

Пазарите са цифровият еквивалент на търговските центрове, което прави взаимодействието между клиенти и доставчици много по-удобно и просто, тъй като те действат като „витрина“, в която са представени много продукти и услуги.
Тези платформи обикновено предоставят на доставчика всичко необходимо за продажбата: продуктови листове, инструменти за анализ, техническа поддръжка, реклама и т.н.
В зависимост от вида на предлагането, пазарите могат да се различават в продуктовите пазари като MyStore016 и Market Marketplace.
Правилното функциониране на пазара не зависи само от продавачите и купувачите, които са там. В процеса влизат десетки агенти: самият пазар, компаниите за логистика и доставка, платежният канал, който автоматизира касата и т.н.
Пазарът е уебсайт, който позволява на продавачите и купувачите да си взаимодействат, за да извършат търговска сделка.
При този тип платформа двете страни остават в техническата и търговската среда на сектора, докато не бъде извършено плащането.
Следователно функцията на тези „виртуални търговски центрове“ е да улеснят продажбата и да гарантират, че транзакцията се извършва в оптимални условия.
Ясно е, че това е и инструмент, който предлага отлични гаранции за надеждност.

КАКВО Е ДРОПШИПИНГ?

Dropshipping е форма на онлайн продажби, която позволява на мениджъра на платформата за електронна търговия да предлага продукти, които физически няма на склад.

Ето как работи: Platform Manager (наречен Marketer) предлага някои продукти в своя онлайн магазин. Когато клиент поръча един от тези продукти, Доставчикът / Продавачът (наречен Dropshipper) ги изпраща.

Dropshipping е удобен за мениджъра и продавача / доставчика, тъй като позволява на двете страни да се съсредоточат върху аспектите, в които имат по-голям опит;

Мениджърът може да се съсредоточи върху проучване на клиентите и популяризиране на сайта, без да понася значителни предварителни разходи.

Продавачът / доставчикът може да увеличи продажбите благодарение на публикуването на своите продукти и да се грижи само за осигуряване и подготовка на опаковката на продадените стоки, готови за събиране от свързания изпращач на Оператора.

Вместо това Купувачът разполага с богат избор от продукти на разположение 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието и може лесно да сравнява цените.

1) УСЛУГАТА СЕ СЪСТОЯВА

Управителят чрез своя сайт MARKETPLACE събира поръчката на крайния клиент и възнаграждението за поръчания продукт;

Управителят съобщава по електронен път получената поръчка на своя продавач / доставчик;

Продавачът / доставчикът подготвя, опакова и изпраща поръчаните стоки на адреса на купувача. Изпращането ще се извърши чрез посочване на името или логото на компанията за електронна търговия върху пакета, сякаш изпращането е направено директно от мениджъра;

Управителят ще плати на продавача / доставчика каталожната цена на актива, като запази за себе си частта от комисионната по сделката от продажната цена.

2) ПРИРОДА НА ПРЕДОСТАВЯНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Техническата информация за Електронния каталог в нашия сайт трябва да бъде предоставена от продавача / доставчика, която може да бъде получена от информацията, предоставена от официалните уебсайтове на производителите. Сред основните бележки, които трябва да бъдат публикувани, са размерите и теглото на опаковката, както и другите характеристики на продукта.

3) ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА / ПРОДАВАЧА

а) Продавачът / доставчикът предоставя на Управителя правото да използва неговите Продукти, изображения, марки и описания за срока на настоящото споразумение. Той също така се задължава да предостави на Platform Manager техническите спецификации, необходими за интегриране на Услугата в електронния магазин;

б) Доставчикът ще предостави на мениджъра всички изображения и информация, като ги качи и управлява директно чрез електронния си склад в рамките на платформата, като влезе в формуляра за идентификация на: https://shop.mystore016.com/admin123/

в) Продавачът / доставчикът може да променя цените по всяко време с или без предизвестие, по имейл на store@mystore016.com и / или чрез групата или съдействието за чат.

г) Продавачът / доставчикът се задължава да гарантира непрекъснатостта на услугата, освен в случаите на непреодолима сила (като например, но не само, бедствия и други природни събития, национални стачки и др.), поради непредвидими обстоятелства или неуспехи технически специалисти, като се разбира, че във всеки от гореспоменатите случаи продавачът / доставчикът ще носи отговорност незабавно да информира мениджъра и да положи всички усилия да възстанови прекъснатата услуга Dropshipping възможно най-скоро. Продавачът / доставчикът се задължава да поддържа постоянното актуализиране на мениджъра чрез електронния идентификатор относно наличността на склад.

4) ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВЛИТЕЛЯ НА ПЛАТФОРМАТА

Управителят се задължава да спазва следните задължения, чието нарушение ще бъде прекратено и услугата прекратена:

а) да не прехвърля материалите, предоставени в CSV файлове на трети страни;

б) Всички материали са обхванати от авторски права, поради което мениджърът се задължава да модифицира изображенията и текстовете, предоставени за подобрения в количката;

в) Управителят се задължава да не намалява или отстъпва цените на дребно под цените, предоставени от вас.

5) ЦЕНИ И ДНИ ЗА ДОСТАВКА (за поръчки за доставка)

Цените могат да се променят изключително от продавача / доставчика по всяко време, с изключение на текущите поръчки.

Сроковете за доставка на различните продукти варират между 3 и 15 дни, в зависимост от това дали заявеният артикул е наличен на склад или изисква производство. Продавачът / доставчикът се задължава да направи всичко възможно, за да спази очакваните срокове за доставка. Забавянето никога не може да се счита за причина за анулиране на поръчка. В случай на липса на заявения артикул на склад и прекалено дълги производствени срокове, продавачът / доставчикът се задължава незабавно да уведоми Управителя за датата на изпълнение, като по взаимно съгласие решава дали да запази поръчката активна или не.

6) ПОРЪЧКИ и ПЛАЩАНИЯ

Мениджърът на платформата от време на време съобщава на Продавача / доставчика, продадените артикули на неговия Клиент, краен потребител, като препраща тази поръчка и плащането на поръчката чрез системата PAYPAL, задържайки отстъпката, запазена за него, от цената на обществеността. в договорното споразумение продавачът / доставчикът се задължава да изпрати стоката на адреса на клиента (краен потребител), посочен от мениджъра в поръчката, не по-късно от 2 (два) работни дни от датата на разрешението за обработка и баланс на стоките;

7) ДОСТАВКА, ДОСТАВКА и СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

Мениджърът гарантира пратката в цялата еврозона, до 30 кг и с обемно тегло 150 см., Добавяйки трите страни.

Кодът за проследяване на пратката се предоставя на Доставчика / Продавача само при изрична заявка.

Оттеглянето от доставчика и доставката до крайния клиент се извършва с асоцииран спедитор на Мениджъра на платформата с възможност за извършване и на персонализирани пратки с партньора на доставчика / продавача.

8) ОТТЕГЛЯНЕ, ЖАЛБИ, ГАРАНЦИЯ

Доставчикът ще носи отговорност да гарантира, че Крайният клиент проверява целостта на пакета и евентуалното му приемане на

доставка с резерв. Доставчикът ще подкрепя Продавача във взаимоотношенията с Крайния клиент в случаи, касаещи оттегляне, рекламации и

Гаранции, при условие че същата връзка се урежда от правилата, съдържащи се в Законодателен указ №. 206/2005 (Потребителски кодекс).

Продукти, считани за несъответстващи, нефункционални или дефектни, трябва да бъдат заменени само след проверка от Доставчика.

Дефектите и несъответствията трябва да се доказват чрез изпращане на снимки до клиентската служба на продавача по имейл или чат и одобрение

към Доставчика. Оспорените продукти трябва да бъдат върнати на Доставчика за сметка на последния.

9) ФАКТУРА

За всяка поръчка Продавачът / доставчикът издава на Управителя фактура за продукта със запазена за него отстъпка и с включен ДДС. В същото време Мениджърът на платформата ще издаде фактура на крайния клиент с цената за обществеността и включваща корабоплаването

10) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Това споразумение е с продължителност една (1) година от датата на подписването му и ще се разбира като мълчаливо подновявано от година на година, освен ако една от страните не изпрати 30-дневна отмяна. преди крайния срок по имейл на amministrazione@MyStore016.com

Проверката и установяването на неправилното използване на данни, както и нарушаването на задълженията ще бъдат основание за прекратяване на услугата и прекратяване на споразумението без предизвестие, без да се засяга правото на Управителя да установява и оспорва всякакви щети.

11) РЕЗОЛЮЦИЯ

Това споразумение ще се счита за прекратено от закона съгласно член 1456 от Италианския граждански кодекс ако продавачът / доставчикът наруши дори само едно от задълженията по следващото споразумение.

Съгласно и за целите на чл. 1353 от Гражданския кодекс, Управителят може също да прекрати това споразумение без предизвестие и с незабавно действие, ако Продавачът / доставчикът:

- е обект на несъстоятелност или друго производство по несъстоятелност;

- е подложен на конфискация или друга форма на ограничение на активите си, която застрашава това споразумение;

- е ликвидиран доброволно или принудително.

Управителят си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да прекрати Услугата или която и да е част от нея, със или без предизвестие.

12) ЕФЕКТИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

При прекратяване на настоящото споразумение, от Продавача / доставчика или Управителя, всички права на Продавача / доставчика, произтичащи от това споразумение, и предоставянето на покупки от Управителя, ще престанат с незабавно действие. Мениджърът също така е длъжен да изтрие всички данни, отнасящи се до Данните на доставчика / доставчика, под каквато и да е форма и на който и да е носител, които са били съхранявани, като също така елиминира всички резервни копия.

13) ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Настоящото споразумение не създава никакви отношения на подчинение, зависимост или агенция между Продавача / доставчика и Оператора на Платформата, освен това не приписва на Оператора никакви правомощия на представителство на Продавача / доставчика или на марките, които Продавачът / доставчикът разпространява.

14) ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА

Продавачът / доставчикът не може да държи Мениджъра на платформата отговорен за какъвто и да е вид загуба или повреда, пряка или непряка, независимо от причината.

Мениджърът продава продуктите на сайта, не ги произвежда или притежава. Управителят не носи отговорност за неправилно предоставена информация от продавача / доставчика и не може да носи отговорност за щети, причинени от неправилно използване на артикулите..

15) МНЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ / КОМЕНТАРИ И ПРЕГЛЕДИ

Управителят на платформата не поема отговорност за мненията и оценките, изразени от неговите клиенти относно Продуктите / Услугите / Фирмата на Продавача / доставчика.

16) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Приемайки настоящото споразумение, продавачът / доставчикът се задължава да обезщети управителя от всякакви претенции или искания за обезщетение за вреди от трети страни, които могат да произтекат от популяризирането или продажбата на продуктите / услугите, като съществено и процедурно държат мениджъра безвреден от загуба, щета, отговорност, разходи или разходи, включително адвокатски хонорари, произтичащи от Сделката

17) ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно Законодателен указ от 30 юни 2003 г., n. 196, Продавачът признава, че личните данни, съобщени и / или обменени, ще бъдат обработвани съгласно Законодателен декрет № 196/2003, за ефектите и целите, посочени в член 24, параграф 1, lett. б) и последващи изменения и допълнения. Разбира се, че продавачът изрично се съгласява с прехвърлянето на лични данни.

18) ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РЕФЕРЕНЦИЯ И ЮРИСДИКЦИЯ

Това споразумение се урежда от закона. Въпреки че не са изрично предвидени тук, законите, приложими за отношенията и случаите, предвидени в този договор, са валидни. Страните се споразумяват, че за всеки спор, свързан с тълкуването или изпълнението на това споразумение, съдът в Сандански (България) ще бъде изключително компетентен.

ИНСТРУМЕНТИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДОСТАВЧИКА / ПРОДАВАЧА

 • Лично активиране на Eshop.
 • N ° Колички Продукти за публикуване: Неограничен
 • Магазин за вътрешен пазар: 01 - по поръчка
 • Ежедневно архивиране: активно
 • Google Analytics: активен
 • Страници на подкатегория на продукта: Max 05
 • Специален консултант: активен при резервация
 • Управление на варианти: размер - цвят - размер - номер
 • Интегрирана система за преглед: активира се автоматично
 • Приемане на плащания и преводи: PayPal
 • Техническа поддръжка: Отдалечена помощ - чат - телефон
 • Доставка: Poste Italiane или личен превозвач
 • Панел за управление на магазина: активен
 • Отзивчив: да
 • Многоезичен: IT - BG - EN - DE
 • Фактуриране: Ivat Reverse charge art. 21, параграф 2 / Закон за ДДС.

СЪВМЕСТИМОСТ НА УСТРОЙСТВОТО

 • Windows
 • Android
 • Ios