УСЛОВИЯ НА ПОКУПКА

MYSTORE016 УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

Използването на услугите от Потребителя чрез сайта Mystore016.com се управлява изключително от описаното по-долу (наричано по-долу "Условия").
Тези Условия се отчитат на Сайта за информация на потребителя и тяхното съхранение и възпроизвеждане е разрешено.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Пазарът Shop.MyStore016.com е собственост на компанията KGA International LTD - легален: Via Pehe Toshev 2 / a - 2800 Сандански - Благоевград - България - ДДС номер BG204465696. (наричан по-долу " < b> Мениджър ”).
Пазарът работи чрез онлайн платформа, която предоставя на разположение на компаниите (отсега нататък " Продавач (и) " ) виртуална витрина и услуги за продажба на своите продукти по цифрови канали и позволява на клиентите (от тук нататък " Клиент / i " ) за закупуване на продукти, доставени от един или повече Продавачи.
По отношение на Продавачите дейността, осъществявана от Управителя, се осъществява чрез техническите инструменти, предоставени от Пазара, на:
 1. Публикуване на информационни страници на компанията
 2. Представяне на продукти за продажба и оферти
 3. Управление на технически системи за придобиване и управление на поръчки
 4. Управление на онлайн плащанията
 5. Управление на обслужването на клиенти
 6. Следователно Клиентът не установява никакви преки договорни отношения относно продажбата на продуктите. Офертите, публикувани в Marketplace MyStore016.com, се отнасят до продуктите на отделните Продавачи, на които изключително притежанието на договора с Клиента принадлежи.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТИ

За да извършва транзакции за покупки през Пазара, Клиентът е длъжен да направи регистрация, която му дава статут на "регистриран" Клиент.
Регистрацията в Сайта се извършва автоматично при първата направена покупка. Достатъчно е да въведете данните си в процеса на покупка и да приемете тези Условия. Клиентът ще получи по имейл инструкции за последващ достъп до Сайта.
Състоянието на регистриран клиент ще ви позволи да получите достъп до потребителския си профил и да проверите състоянието на направените поръчки по всяко време.
Мениджърът по свое усмотрение може по всяко време да спре или отмени регистрацията на сайта на Клиент.

3. МОДИФИКАЦИЯ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрираните клиенти могат да актуализират и коригират личната информация, въведена по време на регистрацията, по всяко време.
Клиентите са отговорни за истинността и точността на въведените лични данни, докато Управителят не поема никаква отговорност в това отношение.
Клиентите могат да прекратят регистрацията си на Пазара по всяко време.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБАТА

Информацията за продуктите, условията на продажба и наличността на самите продукти се подготвят въз основа на указания, информация и инструкции, предоставени от Продавачите на продуктите.
За всеки продукт, който се продава на пазара, се посочват името или името на фирмата и данните, полезни за идентифициране на Продавача.
Мениджърът, преди да постави нов продавач на Marketplace, проверява неговото съществуване, ефективна работа, качество и надеждност. Във всеки случай, Мениджърът не може да гарантира пълнотата нито на съдържанието на предоставената от Продавача информация, нито по-специално на съответствието на описаното с действително доставения продукт, както и легитимността на използването от Продавача на изображенията или отличителни знаци, по които Продавачът е поискал публикуване на Пазара.
Мениджърът обаче отговаря на Клиента в случай, че не е идентифицирал Продавача, както и ако не е проверил съществуването и работата.
Мениджърът също така отбелязва, че използваните изображения са чисто ориентировъчни и може да не представляват вярно продукта, който се продава.

5. ЦЕНА НА ПРОДУКТА И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА

Цената на продукта, който се продава, е изразена в евро и трябва да се разбира като включваща всички наложени върху него данъци и мита.
По същия начин и освен ако не е посочено друго, разходите за доставка и доставка не са включени в цената и са посочени отделно.
Тъй като доставката на продуктите се управлява директно от Управителя, разходите за доставка се изчисляват въз основа на индикациите на отделния Продавач. Следователно те могат да варират в зависимост от закупения продукт. Освен това, ако в рамките на една и съща поръчка има продукти, предлагани от различни Продавачи, разходите за доставка, посочени от всеки Продавач, ще бъдат приложени към поръчката. В този случай доставката ще се извърши с различни пратки, всяка от които се управлява от отделния Продавач.

6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА С ПРОДАВАЧА

Договорът за продажба с Продавача ще се счита за изпълнен само след потвърждаване на успешното плащане.
В случай, че поради някаква причина плащането е неуспешно (например за липса на покритие, неправилен номер на кредитна карта или за достигане на лимита на кредитната карта), договорът няма да бъде счита се за валиден.
След като договорът с Продавача бъде сключен, копие от поръчката и прилаганите условия ще бъдат изпратени на Клиента и в същото време се съхраняват от Управителя в неговите компютърни архиви.
Във всеки случай Клиентът ще има достъп до цялата информация, свързана с поръчката и условията, прилагани чрез достъп до Пазара с техните пълномощия.

7. ПЛАЩАНИЯ

Операторът, въпреки че няма връзка с търговските транзакции, предоставя на своите клиенти сигурна платежна система чрез PayPal, като приема плащания чрез акаунти на PayPal или кредитни карти (включително предплатени), приети от PayPal.
Мениджърът ще таксува извършената покупка по платежния канал, използван от клиента.
Сумите, които ще бъдат дебитирани, се блокират в момента на приключване на процеса на покупка, дори ако реалното дебитиране може да стане по-късно.
Клиентът заплаща пълната сума на поръчката, преди да бъде приета от Продавача (ите). В случай на забавяне на приемането на поръчката от Продавача, Мениджърът отправя искането за приемане през всички канали за контакт, отворени при Продавача. В случай, че Продавачът не е на разположение или декларира, че няма закупените стоки, Управителят ще се свърже с Клиента, за да му предложи подобен продукт като алтернатива или да възстанови на Клиента заплатената сума.
В случай на аномална или неоправдана такса, Клиентът ще бъде задължен да уведоми Управителя, като попълни съответния формуляр за контакт или като се свърже с услугата за обслужване на клиенти, веднага щом стане наясно, за да разрешете съответните проверки.
Мениджърът ще препраща всякакви оплаквания от нередовни транзакции на компаниите, издали кредитни карти, и ще докладва резултата от тези оплаквания на Клиента веднага след получаване от издаващото дружество, като е възможно да запази сумите, участващи в оспорваната транзакция до определянето на същото или поне до отговора на Продавача или компанията, издала кредитната карта, която следва да разреши повторното кредитиране на сумите, подлежащи на искане за възстановяване или анулиране.

8. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СУМИТЕ

Съгласно конкретни договори, подписани между Управителя и Продавача, Управителят е упълномощен от Продавача да събира сумите, платени от Клиента за покупката на продукта, който се продава.
При извършване на операцията по покупката Клиентът имплицитно разпознава горното и упълномощава Управителя да прехвърли събраните суми на Продавача.

9. ЖАЛБИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ

Клиентът има право на възстановяване чрез повторно кредитиране на начислените суми по следните начини и във времената, посочени в следващите параграфи:
 1. Неуспешно или неправилно генериране на поръчка
 2. Несъответстващи, неработещи продукти или продукти с неправилен срок на годност
 3. Продуктите не са доставени в рамките на 30 дни от датата на поръчката
 4. Невъзможност на Продавача да гарантира наличността на продукта
 5. Закриване на търговската дейност на Продавача, дори временно

<Текстов блок>

Заявката за възстановяване трябва да бъде изпратена, като се свържете с услугата за обслужване на клиенти, като използвате имейл адреса info@mystore016.com < / span> веднага щом бъде открита услугата (и във всеки случай в рамките на 2 дни от доставката на стоките), като се уточни:
 1. Име и фамилия и телефонен номер на лицето, което е поръчало
 2. номер на поръчка
 3. идентификация и описание на продукта, за който се иска възстановяване
 4. причина за оплакване
 5. Управителят ще извърши съответните проверки при Продавача и ще отговори на Клиента в рамките на 15 работни дни.
В случай на потвърждаване на възстановяването, трябва да се добавят техническите времена, изисквани от веригата PayPal за кредитиране на сумите. Управителят няма право да се намесва в тези моменти.
В случай на частично използване на услугата, възстановяването може да бъде пропорционално на услугата, използвана от клиента.
Възстановяването на суми винаги ще бъде направено директно по същия канал за плащане, използван за покупката. По никакъв начин не се очаква Мениджърът да извърши банков превод или да кредитира сумата за възстановяване на различна банкова карта / банкова сметка / или на името на други лица.
Мениджърът ще съобщи на клиента очакваните срокове за получаване на възстановяване.
Клиентът е длъжен да провери при получаване на стоката:
 1. Кореспонденция на броя на действителните опаковки спрямо това, което е посочено в транспортния документ;
 2. Целостта на опаковката и по-специално, че тя не е повредена, мокра или променена дори в затварящите материали
 3. Всякакви очевидни аномалии в опаковката трябва незабавно да се съобщят на куриера, като на транспортния документ се постави формулировката „Резерв за контрол на стоките“ и незабавно се съобщават на Обслужването на клиенти, като изпращат имейл до info@mystore016.com като посочите:
 1. Име и фамилия на лицето, което е поръчало
 2. номер на поръчка
 3. Продавачът, извършил пратката
 4. куриерът, извършил доставката
 5. датата и часа на доставка
 6. очевидните щети, докладвани от пакета
 7. оплаквания, свързани с повреди, причинени на превозвача, няма да бъдат разглеждани, освен ако не бъдат съобщени предварително на куриера по време на доставката.

10. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Съгласно чл. 59 Законодателен указ 21/2014 - Изключения от правото на отказ - правото на отказ се изключва в следните случаи:
 • поръчка на продуктите, направени за измерване или ясно персонализирани;
 • ред на продуктите, които могат да се влошат или изтичат бързо;
 • поръчка на запечатани продукти, които не са подходящи за връщане по хигиенни причини или свързани със защита на здравето или които са били отворени след доставката.
 • Във връзка с изброените по-горе случаи на изключване на оттегляне, Клиентът, по-специално, е информиран и приема, че Продуктите, които „рискуват да се влошат или изтичат бързо“, включват всички хранителни продукти (включително вина, спиртни напитки и напитки), тъй като характеристиките и качествата на тези видове продукти подлежат на промяна също в резултат на неправилно съхранение.
Следователно, от съображения за хигиена и защита на клиентите, правото на отказ се изключва за продуктите, продавани в MarketPlace MyStore016.com.

11. ПРАВИЛНОСТ

Личните данни, въведени доброволно от клиента и необходими за правилното приключване на процедурите за покупка и доставка на продукта, се обработват изключително в съответствие с нашата Политика за поверителност.
Чрез достъп до акаунта си клиентите могат да се консултират с предоставените данни и да ги променят или изтрият.
За пълна информация за това как личната информация се използва и защитава, можете да се консултирате с пълната информация за поверителност.
В момента на покупката, приемайки този документ Общи условия за ползване, Клиентът приема и условията, описани в Политиката за поверителност.

12. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ И ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТ

Както вече бе уточнено, Мениджърът не управлява продуктите, които се продават по никакъв начин.
Продуктите ще бъдат доставени от Продавача, който ще отговаря на Клиента за съответствието, точността, безопасността и като цяло съдържанието и качеството на продукта.
Клиентът, закупил продукт, ще го получи в дома си или във всеки случай на адреса за доставка, който е посочил в момента на покупката. Доставка и доставка на продуктите е отговорност на Продавача.
Сайтът Shop.MyStore016.com е Пазар, тъй като такъв избира и свързва Продавачи и Клиенти. Поради тази причина, поръчвайки от няколко различни Продавача, Клиентът ще получи продуктите на няколко пратки (по един за всеки продавач, от когото е поръчал). Условията за доставка и доставка, определени от самия Продавач, ще бъдат приложени към всяка пратка.

13. ЕФЕКТИВНОСТ НА УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА

Отношенията между Управителя и Клиентите на Пазара, включително регистрираните клиенти, извършили транзакции чрез него, се уреждат от настоящите Условия, публикувани на самия Сайт и приети от Клиента към момента на регистрация или покупка.
Всяка транзакция се регулира не само от тези Условия, но и от условията за продажба на Сайта за всеки конкретен продукт в момента на покупката му от Клиента.
Мениджърът си запазва правото да промени едностранно тези Условия с единственото ограничение, че направените промени не могат да бъдат със задна дата.

14. БЕЗОПАСНОСТ

Мениджърът полага всички усилия да гарантира, че неговият Marketplace е защитен сайт, но изобщо не може да го гарантира.
Gestore въпреки това се задължава да прилага всички политики, насочени към гарантиране на максимална сигурност на своя сайт и да използва всички инструменти, които работят в този смисъл.
Gestore не поема отговорност за проблеми (вируси, зловреден софтуер, шпионски софтуер и т.н.), които могат да бъдат причинени от връзката към неговия сайт.

15. ОТХВЪРЛЯНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Gestore си запазва правото да премахва оферти, които получават значително количество отрицателни отзиви от потребителите или нарушават по друг начин стандартите за качество на Пазара.
Моля, имайте предвид обаче, че:
а) Продавачът, а не Gestore , продава продуктите.
б) е Продавачът, а не Gestore , страната, която сключва договора с Клиента.
в) Продавачът, а не Gestore е единствено отговорен за доставката на продуктите.
г) е Продавачът, а не Gestore , единствено отговорен за предоставяне на гаранции за продукти.
До степента, разрешена от закона, нито Gestore , нито някой от нейните оператори (по каквато и да е причина) няма да носи отговорност за наказателни, специални загуби или щети, косвени или последващи, без загуба на производство, печалба, доход, договор, за:
(i) нараняване или увреждане на доброто име и репутацията на производителя
(ii) поради неадекватността на информацията (описателна) на Производителя (относно тарифите, наличността и класификацията), предоставена на пазара
(iii) за продуктите, предлагани от производителя
(iv) за вреди (преки, косвени, последващи или наказателни), за претърпени загуби или разходи, заплатени или настъпили в резултат на невъзможността за използване или забавяне на уебсайта, или свързана по друг начин с използването му.

16. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД

Доколкото е разрешено от закона, тези Условия, както и предоставянето на нашите услуги, ще бъдат регулирани и тълкувани в съответствие със закона.
За всеки спор, свързан с тълкуването, изпълнението и прекратяването на договора между клиента и продавача, ще бъде компетентен съдът на мястото, където клиентът пребивава.

17. КОНТАКТИ

Можете да се свържете с Обслужването на клиенти на MyStore016.com Marketplace, като попълните формуляра за контакт на нашия уебсайт на www.MyStore016.com/contacts.
Като алтернатива можете да изпратите имейл на kgainternational@gmail.com
Услугата за обслужване на клиенти е активна от понеделник до петък от 9.00 до 19.00 и в събота от 9.00 до 13.00.